Freundschaft Plus - Bildquelle: Dale Robinette 2011 DW Studios LLC. All Rights Reserved.Freundschaft Plus © Dale Robinette 2011 DW Studios LLC. All Rights Reserved.